atelier LEO DIVENDAL

NEWS: moutarde-13 Pirra has been published!

 

 

 

 

 

 

Welcome in atelier LEO DIVENDAL,

werkplaats van nieuwe cahiers, projecten, foto’s, teksten, reeksen, exposities , een goed advies of een luisterend oor en een kijkend oog;  a workshop for new booklets, projects, photo’s, texts, series, exhibitions, a good advice or a listening ear and a reflecting eye;

‘Ik draag het uitzicht al in mij mee, het uitzicht en de woorden die ik daaraan koppelde. Hoe kunnen wij steeds weer opnieuw naar iets kijken? Hoe wissen wij het beeld op ons netvlies uit om de waarneming zuiver te houden? Herinneringen bedelven de aanblik van het moment. Wat hij eerder al opschreef en wat hij nu ziet is nauwelijks meer van elkaar te onderscheiden.’

uit: Miek Zwamborn, De duimsprong, Uitgeverij Van Oorschot Amsterdam 2013

‘I already carry the view in me, the view and the words I linked to it. How can we look at something over and over again? How do we erase the image on our retinas to keep the perception pure? Memories overwhelm the sight of the moment. What he wrote down before and what he sees now can hardly be distinguished’

from: Miek Zwamborn, De duimsprong, Van Oorschot Publishers Amsterdam 2013 (translation LD)

MOUTARDE-cahiers ….. tasty, salty, juicy, earthly….

Paris, Aux fins Gourmets, 2001