atelier Leo Divendal

een nieuw Moutarde-cahier, los zand  nummer 17 in de tweede reeks (11-20), a new cahier Drift Sand / Sable Flottant nr 17 in the second range (11-20)

Ze hadden elkaar ontmoet op een ruilbeurs van zandverzamelaars en waren vrienden geworden, na een uitwisseling van verboden zeldzaam zand van de Galaposeilanden en niet minder discutabel zand uit Auschwitz, waarbij hij zich had afgevraagd of dat niet voor eeuwig was vermengd met as. Hij zag hem kijken naar de golven en probeerde zijn voorbeeld te volgen. Tot hun voeten overspoeld werden door eentje die ze uit het oog hadden verloren op het laatste moment.

They had met at a sand collectors’ exchange and had become friends, after an exchange of forbidden rare sand from the Galapagos Islands and no less questionable sand from Auschwitz, which he had wondered had not been forever mixed with ashes. He saw him watching the waves and tried to follow his example. Until their feet were swamped by one they had lost sight of at the last moment.

unieke zeefdruk -onder mijn regie gedrukt door meesterdrukker / unique silkscreen-print  under my direction printed by printmaster Bernard Ruijgrok- beeldmaat 50 x 50 cm, nu bij mij te koop voor € 50, stuur een e-mail naar: leodivendal@gmail.com