podium STAGE

uit: moutarde-8  vuile seule

In de zomer van 2014 reisde ik door de Westhoek in Vlaanderen en heb tezamen met Annelies Grimbergen routes uitgestippeld om aarde te verzamelen van plekken waar in dit deel van België, de ‘Groote Oorlog’ tussen 1914 en 1918 zich afspeelde. Deze aardkluiten heb ik als stillevens gefotografeerd. Vuile Seule ligt in de buurt van Ieper en Poperinge, temidden van de Galgebossen. Vuile Seule betekent in het Vlaams: vuile emmer.

In summertime of 2014 I travelled in the Westhoek in Flanders together with Annelies Grimbergen, to trace the routes and to collect clods of earth at spots of the Great War. The still live pictures were created from these fragments of earth. Vuile Seule is located close to Ieper and Poperinge. Vuile Seule means in Flamish: ‘dirty bucket’.

 

moutarde-7 DU NORD

In DU NORD zijn ramen op een gevel te zien door de takken van de bomen aan de sluis van een kanaal. Op het raam van het hotel staat mijn naam. Is dat de reservering van een kamer? Maar door de ramen heen is niets te zien van wat er zich in de kamer afspeelt of afspeelde. Niemand wil praten. Een verhaal zonder herinnering? Een misdaad die opgelost moet worden? Een verloren herinnering of verdwenen in de nevelen van de tijd?

In DU NORD are windows on a view of the wall of the trees to the lock of a canal. My name is on the window of the hotel. Is that the reservation of a room? But through the windows nothing can be seen of what is going on in the area. Nobody wants to talk. A story without a memory? A crime that must be? A lost memory of disappearing in the mists of time?

Nous souhaitions réserver

la chambre n°7 de l’Hôtel du Nord

avec vue sur le Canal Saint-Martin

de préférence en hiver

mais cette chambre était occupée depuis 1938

par Pierre et Renée

qui souhaitaient y finir leurs jours….

 

uit: moutarde-5  Acqua dolce

Op veel pleinen en binnenplaatsen in Venetië tref je waterputten aan: de vera da pozzo, het zichtbare gedeelte van een waterput, de putkransen. Tussen 726-1797, de periode van Venetië als Republiek, zijn ze overal in Venetië gebouwd, voor particulier en openbaar gebruik. Het stadsbestuur van Venetië vond dat iedereen over zuiver drinkwater, moest kunnen beschikken. Acqua dolce, zoet water in de stad in de zoute zee.

De putkransen -geen waterput is hetzelfde- werden vaak fraai bewerkt met bas-reliëfs, met wapenschilden van de adellijke families die ze schonken en garant stonden voor vers water. Je vindt waterputten uit de Byzantijnse tijd, de Klassieke oudheid, de Gotiek, Barokke putten en waterputten uit de 19de eeuw. De waterput op de Campo di Ghetto Nuovo draagt het wapen van de familie Da Brolo, de schenker van deze put.

In many squares and courtyards in Venice you will find wells: the vera da pozzo, the visible part of a well, the well crowns. Between 726 and 1797, the period of Venice as a Republic, they were built everywhere in Venice, for private and public use. The city council of Venice felt that everyone should have access to clean drinking water. Acqua dolce, fresh water in the city in the salty sea.
The well crowns – no well is the same – were often beautifully carved with bas-reliefs, with coats of arms of the noble families who gave them and guaranteed fresh water. You will find wells from Byzantine times, classical antiquity, Gothic, Baroque wells and wells from the 19th century. The well on the Campo di Ghetto Nuovo carries the arms of the Da Brolo family, the donor of this well, as well as the two other wells in the ghetto.

 

uit: moutarde-4  Isabelle

One morning in 1999, I did receive a letter from Paris, from an unknown woman. She introduced herself as Isabelle, she had seen some work of me in a gallery and she wants me to photograph her. She write asking from time to time a photographer who’s work has took her attention to take pictures of her.

I made the decision to answer her to try to meet her the first time I’ll go to Paris. Shortly before my travel I contacted her again and I proposed her to meet before and to make the decision at that moment if we continue and start working or not.

Op een dag in 1999 ontvang ik een brief van een mij onbekende vrouw uit Parijs. Ze stelt zichzelf voor, ze heeft foto’s van mij gezien in een galerie en wil dat ik haar fotografeer. Ook schrijft ze dat ze deze vraag vaker heeft gesteld aan een fotograaf wiens werk haar aandacht trok en dat ze graag wordt gefotografeerd op vrije wijze, zoals de fotograaf verkiest.

Ik besluit op haar vraag in te gaan, met dien verstande dat we elkaar eerst maar een moment moeten ontmoeten om dan later aan de slag te gaan of er alsnog vanaf te zien.

Un jour, en 1999, je reçois une lettre de Paris. Je ne connais pas la femme qui me l’envoie. Elle se présente, elle a vu des photos de moi dans une galerie et elle voudrait que je la photographie. Elle ajoute que ce n’est pas la première fois qu’elle adresse une telle demande à un photographe dont le travail a retenu son attention et qu’elle désire être photographiée de manière libre, selon l’intuition du photographe.

Je décide d’accéder à sa demande, à condition cependant que nous nous rencontrions tout d’abord brièvement pour décider ensuite si nous nous mettons au travail ou si nous renonçons au projet.

uit moutarde-2: scène-sur-mer

 

 

uit moutarde-1: rue des Archives

 

‘Mijn bedoeling op de volgende pagina’s was vooral al het andere te beschrijven: dat wat je gewoonlijk niet opmerkt, wat er niet toe doet: wat er gebeurt wanneer er niets gebeurt, behalve tijd, mensen, auto’s en wolken.’

uit: Georges Perec, Tentative d’épuisement d’un lieu parisien, Christian Bourgois éditeurs Paris 1975; Poging tot uitputtende beschrijving van een  plek in Parijs, Uitgeverij Vleugel 2017, vertaling Kiki Coumans

 

‘Hopper’s blik lijkt zich bij voorkeur op die plekken te richten die wij in het voorbijgaan niet tot ons geheugen toelaten omdat er zich niets voordoet of omdat ze ons vertrouwd zijn geraakt om ze nog bewust te registreren. Binnenplaatsen, straathoeken, stukjes rivieroever of parkjes waar de handelingen nog moeten plaatsvinden of net vervluchtigd zijn; blinde plekken in onze waarneming, geschilderd vanuit een afwachtend en eindeloos geduldig standpunt. De schilderijen van Hopper bevrijden mij van de notie van het zelf (wat natuurlijk niet kan als ik naar ze kijk). Maar toch. Het schilderij is er en juist daarom ben ik er even niet. Zoals ook zijn maker in geen velden of wegen te bekennen valt.’

uit: J. Bernlef, Het geluidloze van schilderijen. Hopper revisited. Raster 63, De Bezige Bij Amsterdam 1993