moutarde series MOUTARDE-CAHIERS

moutarde-13 Pirra

‘Lange tijd is Pirra voor mij een vestingstad geweest op een helling aan een golf, met hoge vensters en torens, afgesloten als een bokaal, met in het midden een plein, diep als een put en met een put in het midden. Ik had haar nog nooit gezien. Het was een van de vele steden waar ik nooit gekomen ben, en waar ik me alleen maar een voorstelling van maak aan de hand van hun naam: Eufrasia, Odile, Margara, Getullia. Pirra had een plaats temidden van hen, anders dan alle anderen, als alle anderen zonder verwarring te herkennen door de blik van de geest.’                 (Italo Calvino, De Onzichtbare Steden)

‘For a longtime Pyrrha to me was a fortified city on the slopes of a bay, with high windows and towers, enclosed like a goblet, with a central square deep as a well, with a well in its center. I had never seen it.
It was one of the many cities where I had never arrived, that I conjured up, through its name: Euphrasia, Odile, Margara, Getullia. Pyrrha had its place among them, different from each of them, and like each of them, unmistakable to the mind’s eye.’     (Italo Calvino, Invisible cities)

‘Longtemps, Pirra a été pour moi une ville enchâssée sur les pentes d’un golfe, avec de hautes fenêtres et des tours, fermée comme une coupe, avec au milieu une place profonde comme un puits et avec un puits au milieu. Je ne l’avais jamais vue. C’était une de ces nombreuses villes où je ne suis jamais allé, que je m’imagine seulement à travers leurs noms : Euphrasie, Odile, Margara, Gétullie. Pirra avait sa place parmi elles, distincte de toutes les autres, comme chacune des autres unique aux yeux de l’esprit.’      (Italo Calvino, Les villes invisibles)

Onder de naam MOUTARDE verschijnen cahiers op basis van mijn archief van eigen werk, met deels eerder gemaakte foto’s, teksten, gedichten, tekeningen en nieuw materiaal. Deze nieuwe cahiers worden door LEO-POST aangekondigd en ingeleid op deze website. Als het kan zal een nieuwe cahier ergens live gepresenteerd worden, omlijst met een klein programma.

Na de voltooiing van de eerste reeks van 1-10 cahiers, kosten de enkele deeltjes 1-10 die nog los voorradig zijn € 25,00 per titel (ex verzendkosten). Niet alle deeltjes van deze eerste reeks zijn meer verkrijgbaar.

!!! ER ZIJN NOG EEN BEPERKT AANTAL COMPLETE SETS VERKRIJGBAAR: 10 titels in foedraal voor € 250,00. Te bestellen via de contact-pagina door een berichtje te sturen, of e-mail naar leodivendal@gmail.com

De tweede reeks cahiers (11-20) is afgelopen november gestart. De prijs per deeltje is € 22,50 en voor een abonnement op de hele tweede reeks inclusief foedraal bedraagt € 200 (zonder foedraal € 185)

Under the name MOUTARDE, cahiers appear based on my archive of my own work, with partly previously made photographs, texts, poems, drawings and new material. These new cahiers are announced by LEO-POST and introduced on this website. If possible a new cahier will be presented live somewhere, framed with a small program.

After the completion of the first series of 1-10 cahiers, the few 1-10 cahiers still in stock will cost € 25,00 per title (ex shipping costs). Not all volumes of this first series are available anymore.

!!! THERE A LIMITED NUMBER OF COMPLETE SETS INCLUDED: 10 titles in case for € 250,00. To order via the contact-page by sending a message, or e-mail to leodivendal@gmail.com.

The second series of cahiers (11-20) started last November. The price per particle is € 22.50 and for a subscription to the whole second series including case € 200 (without case € 185).

moutarde-12 Journal Vézelien

moutarde-11 Carrousel 

 

moutarde-10 MADAME PRINET

moutarde-9  inner court

moutarde-8  vuile seule

moutarde-7  DU NORD

moutarde-6  kade q

moutarde-5 Acqua Dolce  (inclusief Ghetto Blues, een gedicht van Joost Divendal)opgedragen aan Joost (1955-2010) auteur, broer en reisgenoot in Venetië 

moutarde-4  Isabelle

een vrouw uit Parijs in drie cruciale fases van haar leven -tussen 2000 en 2008a woman from Paris in three crucial moments of her life between 2000 and 2008

moutarde-3  passage Étretat

moutarde-2  Scène-sur-mer

I

moutarde-1  rue des Archives

Sindsdien is het Parijs waarin ik haar sporen heb proberen terug te vinden, even uitgestorven en stil gebleven als op die dag. Ik loop door de lege straten. Voor mij blijven ze leeg, zelfs ’s avonds, tijdens het spitsuur, als de mensen zich in drommen naar de ingangen van de metro haasten. Ik moet steeds weer aan haar denken, en in bepaalde wijken voel ik onwillekeurig een echo van haar aanwezigheid. Pas geleden nog gebeurde me dat ’s avonds, in de buurt van het Gare du Nord.                

uit: Patrick Modiano, Dora Bruder, vertaling Maarten Elzinga, De Bezige Bij 1997

Ever since, the Paris wherein I have tried to retrace her steps has remained as silent and deserted as it was on that day. I walk through empty streets. For me, they are always empty, even at dusk, during the rush hour, when the crowds are hurrying towards the mouths of the metro. I think of her in spite of myself, sensing an echo of her presence in this neighbourhood or that. The other evening, it was near the Gare du Nord.

from: Patrick Modiano, Dora Bruder, translation Joanna Kilmartin, UCP 1999)