moutarde series MOUTARDE-CAHIERS

moutarde-15 SCHWENDEMANN blues

Het is een heldere winterochtend als we het enigszins surrealistische universum van de firma Schwendemann binnentreden, door een kale voorruimte heen vol pellets met de opgestapelde grondstof van samengeperst katoen, steen, glas, vuilnis, klei en verf, ook wel karton genaamd, te gebruiken voor een voortdurende reeks semi-industriële multiples die deze uit de 19e eeuw stammende werkplaats weer zullen verlaten.

De kneepjes en omduwertjes krijgen extra aandacht wanneer het grijze monstertje soepel de ene na de andere lijmerige vinger passeert als een potlood in de hand van een goochelaar om uiteindelijk met een grote zwieper patsboem op een belendende tafel te belanden op de stapel van broertjes en zusjes of op een gedoosde toren van Babel.

Soms begint in een hoek een machine onder een blauwverbleekte wulpse schoonheid aan de muur plotseling opgewonden te raken, door lange riemen aangezwengeld, ten einde diepe indrukken achter te laten in de grijze vlakte van het kartonnen leger.
Moeder Courage telt haar geïmpregneerde zegeningen. Haar genadeloze mal klettert de hoeken en gaten van het juiste model in de grijze huid, godgloeiendeklere, de resten in de afvalbak.

It is a bright winter morning when we enter the somewhat surreal universe of the Schwendemann company, through a bare anteroom filled with the piled up raw material of compressed cotton, stone, glass, rubbish, clay and paint, also known as cardboard, to be used for an ongoing series of semi-industrial multiples that will leave this workshop, which dates back to the 19th century.

The nips and tucks get extra attention when the little grey monster smoothly passes one sticky finger after another like a pencil in a magician’s hand, only to end up with a big swish of its own on a neighbouring table, on the pile of siblings or on a doomed Tower of Babel.

Sometimes, in a corner, a machine under a blue-faded voluptuous beauty on the wall suddenly begins to stir, cranked by long belts, to leave deep impressions in the grey plain of the cardboard army. Mother Courage counts her impregnated blessings. Her merciless mould clatters the nooks and crannies of the right model into the grey skin, goddamn it, the remains in the waste bin.

Onder de naam MOUTARDE verschijnen cahiers op basis van mijn archief van eigen werk, met deels eerder gemaakte foto’s, teksten, gedichten, tekeningen en nieuw materiaal. Deze nieuwe cahiers worden door LEO-POST aangekondigd en ingeleid op deze website. Als het kan zal een nieuwe cahier ergens live gepresenteerd worden, omlijst met een klein programma.

Na de voltooiing van de eerste reeks van 1-10 cahiers, kosten de enkele deeltjes 1-10 die nog los voorradig zijn € 25,00 per titel (ex verzendkosten). Niet alle deeltjes van deze eerste reeks zijn meer verkrijgbaar.

!!! ER ZIJN NOG EEN BEPERKT AANTAL COMPLETE SETS van de eerste reeks VERKRIJGBAAR: 10 titels in foedraal (nrs 1-10) voor € 250,00. Te bestellen via de contact-pagina door een berichtje te sturen, of e-mail naar leodivendal@gmail.com

De tweede reeks cahiers (11-20) is afgelopen november gestart. De prijs per deeltje is € 22,50 en voor een abonnement op de hele tweede reeks inclusief foedraal bedraagt € 200 (zonder foedraal € 185)

Titled MOUTARDE-cahiers: appear based on my archive of my own work, with partly previously made photographs, texts, poems, drawings and new material. These new cahiers are announced by LEO-POST and introduced on this website. If possible a new cahier will be presented live somewhere, framed with a small program.

After the completion of the first series of 1-10 cahiers, the few 1-10 cahiers are still in stock and will cost € 25,00 each title (ex shipping costs). Not all volumes of these first series are available anymore.

!!! THERE A LIMITED NUMBER OF COMPLETE SETS INCLUDED: 10 titles in case for € 250,00. To order via the contact-page by sending a message, or e-mail to leodivendal@gmail.com.

The second series of cahiers (11-20) started last November. The price per particle is € 22.50 and for a subscription to the whole second series including case € 200 (without case € 185).

moutarde-14  Acte de présence

36 gezichten op de Eiffeltoren / 36 views of the Eiffeltower

 

 

moutarde-13 Pirra

moutarde-12 Journal Vézelien

moutarde-11 Carrousel 

 

moutarde-10 MADAME PRINET

moutarde-9  inner court

moutarde-8  vuile seule

moutarde-7  DU NORD

moutarde-6  kade q

moutarde-5 Acqua Dolce  (inclusief Ghetto Blues, een gedicht van Joost Divendal)opgedragen aan Joost (1955-2010) auteur, broer en reisgenoot in Venetië 

moutarde-4  Isabelle

een vrouw uit Parijs in drie cruciale fases van haar leven -tussen 2000 en 2008a woman from Paris in three crucial moments of her life between 2000 and 2008

moutarde-3  passage Étretat

moutarde-2  Scène-sur-mer

I

moutarde-1  rue des Archives

Sindsdien is het Parijs waarin ik haar sporen heb proberen terug te vinden, even uitgestorven en stil gebleven als op die dag. Ik loop door de lege straten. Voor mij blijven ze leeg, zelfs ’s avonds, tijdens het spitsuur, als de mensen zich in drommen naar de ingangen van de metro haasten. Ik moet steeds weer aan haar denken, en in bepaalde wijken voel ik onwillekeurig een echo van haar aanwezigheid. Pas geleden nog gebeurde me dat ’s avonds, in de buurt van het Gare du Nord.                

uit: Patrick Modiano, Dora Bruder, vertaling Maarten Elzinga, De Bezige Bij 1997

Ever since, the Paris wherein I have tried to retrace her steps has remained as silent and deserted as it was on that day. I walk through empty streets. For me, they are always empty, even at dusk, during the rush hour, when the crowds are hurrying towards the mouths of the metro. I think of her in spite of myself, sensing an echo of her presence in this neighbourhood or that. The other evening, it was near the Gare du Nord.

from: Patrick Modiano, Dora Bruder, translation Joanna Kilmartin, UCP 1999)